Multi-Pass

Fondsenwerving voor goede doelen

Fondsenwerving

Zoek je financiering voor een project? Multi-Pass biedt ondersteuning bij het schrijven van aanvragen of een campagne voor crowdfunding. Het kan gaan om allerlei soorten projecten: bijvoorbeeld op het gebied van kunst & cultuur, maatschappij, natuur & milieu en internationale samenwerking.

Missie

"Met fondsenwerving wil ik een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ik zoek financiering voor bijvoorbeeld stichtingen, sociale ondernemers en kunstenaars om hun mooie projecten mogelijk te maken."

Trainingen fondsenwerving

Wil je zelf (beter) leren fondsen werven? Multi-Pass biedt trainingen fondsenwerving aan over aanvragen bij institutionele donoren (o.a. EU), vermogensfondsen en crowdfunding.

In house trainingen zijn ook mogelijk.

Over Esther Langen

Esther heeft sociologie en filosofie gestudeerd in Groningen. In haar loopbaan heeft zij als fondsenwerver gewerkt bij o.a. SIW Internationale Vrijwilligersprojekten, de Universiteit van Amsterdam, de MBO Raad, Peace Brigades International en Mensen met een Missie.

In 2006 heeft zij de eenmanszaak Multi-Pass opgericht om organisaties ondersteuning te bieden bij fondsenwerving in de vorm van het schrijven van aanvragen en het geven van trainingen.

In 2007 heeft zij daarnaast Stichting Multi-Pass opgericht voor projecten in Senegal.

Track Record

Esther heeft met succes fondsen geworven bij de Europese Unie, de Nederlandse overheid en een groot aantal grote en kleine vermogensfondsen.

Opdrachtgevers

Organisaties waarvoor Esther heeft gewerkt zijn o.a.: Stichting Geluid in Zicht, Stichting Vloeistof, DIDF-DVA, European Anti-Poverty Network, Stichting InformalCity, Stichting Elos en Stichting Aprisco.  

Opdrachtgevers voor trainingen waren o.a. de Vrijwilligerscentrale Utrecht, Seats2Meet en Starters4Communities.